0182-374339 info@cenf.nl
Selecteer een pagina

Voorwaarden

Annulering

Tot 56 dagen voor aanvang 10% van het totale factuurbedrag

Van 56 tot 42 dagen voor aanvang 25% van het totale factuurbedrag

Van 42 tot 28 dagen voor aanvang 50% van het totale factuurbedrag

Van 28 tot 7 dagen voor aanvang 75% van het totale factuurbedrag

Binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang 100% v.h. totale factuurbedrag

Annulering dient altijd per aangetekend schrijven (e-mail) te geschieden

\

Onderdeel van C&F Sporting BV

Ambachtweg 35, 2841 MB Moordrecht. Tel: 0182-374339. KvK: 29040466

Wijzigingen

Wijzigingen van het aantal personen kunnen tot uiterlijk 7 werkdagen voorafgaande aan het arrangement aan ons worden doorgegeven met een marge van maximaal 10%.

Mochten eventuele mutaties van het aantal perso­nen niet aan ons worden doorgegeven, zijn wij genoodzaakt 100% van de prijs per persoon te berekenen. 

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de E-Chopper  in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. C&F SPORTING BV wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde E-Chopper   tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan C&F SPORTING BV worden voldaan.

Artikel 3:

Ten alle tijde is C&F SPORTING BV gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van C&F SPORTING BV op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4:

C&F SPORTING BV is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper   naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5:

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper  , daar deze door C&F SPORTING BV niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

De dagwaarde van een E-chopper is vastgesteld op € 1450,00 per E-Chopper

Artikel 6:

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7:

De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de E-Chopper,  indien dit materiële gebrek aan C&F SPORTING BV kan worden toegerekend.

Artikel 8:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper   aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.  

Artikel 9:

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10:

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. a) De trottoirbanden op en af te rijden.
  2. b) Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  3. c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 11:

C&F SPORTING BV verklaart dat er ten behoeve van de E-Chopper een WA-verzekering is afgesloten met een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis.

Artikel 12:

Overschrijding huurperiode:

Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per E-Chopper per kwartier of een gedeelte daarvan € 3,00 extra bovenop de huursom.

Overschrijding van het aantal kilometers: 

Huur e-chopper 3 uur met  maximaal 35 km. Per 5 km extra € 3,00

Huur e-chopper voor een hele dag maximaal 50 km actieradius. Per 5 km extra € 3,00

Deze zullen verrekend worden met de gestorte borg a € 100,00

“Positief: Kwaliteit, Professionaliteit – Super leuk team uitje gehad op de E-chopper. We gaan er zeker nog een keer naar toe! Bedankt David voor de goede uitleg!”

- Manou Uijl -

OVER ONS

Onderdeel van C&F Sporting BVwww.solexhuren.nl is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in events in het Groene Hart. Bij ons ben je aan het goede adres voor jouw dagje weg in de omgeving van Gouda, de Krimpenerwaard, Zuidplas, Rotterdam en Den Haag

LOCATIES

  • Vertrek locatie Moordrecht | Gouda
  • Vertrek locatie Breda
  • Vertrek locatie Hazerswoude
  • Vertrek locatie Vlaardingen
  • Vertrek vanaf eigen locatie